January 22, 2021
Thêm mã giao dịch vào trong Danh sách

Thêm một mã giao dịch vào danh sách theo dõi và sau đó di chuyển nó đến vị trí mong muốn trong danh sách. Và sau đó làm lại 10 lần liên tiếp.

Bạn nghe có quen không?

Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay đây – bây giờ chúng ta đã có thể thêm các mã giao dịch ngay lập tức vào đúng vị trí trong danh sách. Tât cả những điều bạn phải làm là: 

  1. Bấm chuột phải vào mã hoặc phần mà bạn muốn thêm mã để mở menu.
  2. Chọn Thêm mã  trong menu.

Dễ như ăn bánh vậy!

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ