February 17, 2020
Cảnh báo đã có trên khung thời gian giây

Chúng tôi biết cảnh báo rất quan trọng với bạn. Trong vài tuần qua, chúng tôi nhận được khá nhiều yêu cầu để thêm cảnh báo trong khung thời gian giây. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tính năng này tới các bạn! Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo cảnh báo trong khi theo dõi biểu đồ của mình ở bất cứ khung thời gian nào – Tháng, Tuần, Ngày, và thậm chí Giây.

Để bắt đầu, mở biểu đồ và đặt theo khung 1S, 5S, 15S hoặc 30S. sau đó, tạo cảnh báo như bạn vẫn làm. Bạn sẽ nhận được email, tin nhắn hoặc thông báo trên desktop khi có cảnh báo.

 

Hiện tại, cảnh báo được tạo trong khung thời gian giây được tích hợp cho tài khoản TradingView Premium. Bạn có thể nâng cấp tài khoản hoặc trở thành Người dùng Premium tại đây. Chúng tôi rất vui vì có thể đem đến tính năng này cho các bạn và hãy tiếp tục gửi những gợi ý của các bạn đến chúng tôi!

The fastest way to follow markets

Launch Chart