November 6, 2020

Alpaca hiện đã có bảo vệ lệnh!

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để liên tục cập nhật, phát triển các tính năng cho các nhà môi giới kết nối với chúng tôi, thêm nhiều tính năng, và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Và hôm nay chúng tôi vui mừng thông báo đến các bạn nhà môi giới Alpaca hiện đã có phần bảo vệ lệnh.

Bạn có thể điều chỉnh phần bảo vệ trạng thái của mình ngay trong lúc vào lệnh thông qua trình đặt lệnh. Thêm vào đó, bạn có thể điều chỉnh lại phần bảo vệ này nhanh chóng bằng cách điều chỉnh trong biểu đồ, thông qua nút quản lý tài khoản, hoặc tab điều chỉnh trong menu chính.

Xin lưu ý rằng tính năng này không có tác dụng cho các vị thế lệnh đã tồn tại của bạn.

Chúng tôi luôn chào đón tất cả các ý kiến phản hồi, đóng góp của các bạn để có thể liên tục cải thiện chất lượng của mình! Nếu bạn muốn bổ sung thêm bất cứ tính năng gì, hãy liên hệ với chúng tôi để biến điều đó thành hiện thực.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ