October 11, 2019
Giải thích việc Ứng dụng Android bị lỗi

Một số người dùng ứng dụng trên Android của chúng tôi có xảy ra hiện tượng lag và bị thoát ứng dụng trong vài tuần trước.  

Nguyên nhân của vấn đề là các thành phần của WebView mà Android cung cấp cho chúng tôi. Một trong những lần cập nhật gần đây bao gồm cả lỗi đã gây ra hiện tượng này. Chúng tôi đã cố gắng hết mức để có thể cải thiện tình hình này, nhưng không may, một số tình huống nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Google xác nhận rằng vấn đề này đã được giải quyết và bạn sẽ không phải gặp tình trạng này nữa.  

Vui lòng cập nhật WebView của bạn để có thể sửa lỗi này — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview. Nếu bạn có Chrome thì vui lòng cập nhật cả nó nữa — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome.

Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để tách ra khỏi hệ thồng WebView thì sẽ không bị phụ thuộc vào các thành phần do Google cung cấp, theo đúng mục đích của chúng tôi là đem lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng. 

Cảm ơn bạn đã chọn sử dụng TradingView!

Nhóm TradingView Mobile

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ