September 10, 2020
Mảng hiện có sẵn trong Pine

Pine scripts có thể được sử dụng tính năng hiệu quả về mảng để xây dựng các gói dữ liệu. can now use a powerful new arrays feature to build custom datasets. Mảng mở rộng đáng kể khả năng mô hình hóa của Pine bằng cách cho phép người viết mã điền, quản lý và tính toán trên các cấu trúc dữ liệu một chiều có chứa các phần tử thuộc một trong các kiểu sau: float, int, bool hoặc color.

Đường này tạo ra các mảng gọi là levels bao gồm ba thành phần chính có giá trị là na:

levels = array.new_float(size = 3, initial_value = na)

Mảng hỗ trợ thay đổi kích thước động. Các chức năng đặc biệt cho phép các phép biến đổi khác nhau trên mảng, bao gồm sao chép, sắp xếp và cắt. Các hàm toán học có mục đích đặc biệt cũng hoạt động trên chúng: array.min(), array.max(), array.stdev(), array.avg(), array.median(), etc.

Ví dụ này sử dụng một mảng để xây dựng tập dữ liệu giữ mức giá chỉ của các thanh mà khối lượng tăng. Sau đó, nó lập biểu đồ trung bình của các giá trị đó. Mảng được sử dụng ở đây để triển khai cấu trúc FIFO (vào trước, xuất trước):

//@version=4 
study("Price Avg Of Increasing Volume Bars", "", true) 
i_levels = input(20,   "Levels") 
i_src    = input(hlc3, "Source") 

// Initialize array of user-selected size with `na` values. 
var levels = array.new_float(i_levels) 

if rising(volume, 1)     
    // Remove the oldest level from the beginning of the array.
    array.shift(levels)

    // Add the new level to the end of the array. 
    array.push(levels, i_src) 

// Calculate the avg of levels in the array, excluding any `na` values. 
level = array.avg(levels)
plot(level, "Level", close > level ? color.lime : color.fuchsia)

Trang Hướng dẫn sử dụng Pine trên mảng sẽ giúp bạn bắt đầu. Bạn cũng có thể xem các mã này được hoạt động trong các câu lệnh thông qua các PineCoders, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến: RicardoSantos và Duyck:

Graph style – 4th Dimension RSI

Function – Multi Dimension Indexer

Function – K-Means Clustering

Function – Linear Regression

Function – Polynomial Regression

Trendlines – JD

Average Pivot Range – JD

Matrix functions – JD

Các đoạn mã trên cho chúng ta hình dung được các mảng phản ứng như thế nào trong ngôn ngữ Pine, và chúng sẽ mở đường cho các chỉ báo và chiến lược mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cho tất cả các nhà giao dịch TradingView.

Chúng tôi hy vọng các tính năng mới này hữu ích với bạn. Vui lòng tiếp tục gửi đến cho chúng tôi các ý kiến đóng góp phản hồi của các bạn.

The fastest way to follow markets

Launch Chart