May 19, 2020
Fib Retracement Tự động — Chỉ báo Pine Mới

Chúng tôi xin vui mừng thông báo tính năng mới thêm vào Pine, chỉ báo Auto Fib Retracement (Fib Retracement Tự động).

Fibonacci retracement là một công cụ phổ biến được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Nhưng với chỉ báo Auto Fib mới của chúng tôi, bạn sẽ không còn phải chỉ định rõ ràng các điểm trên biểu đồ của mình, như bạn đã làm với công cụ Fib cũ. Chỉ báo Auto Fib Retracement sẽ làm mọi thứ cho bạn.

Để sử dụng công cụ mới này, mở Chỉ báo và tìm đến Auto Fib Retracement trong tab Built-ins.

Minh họa dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Bạn có thể tìm trong phần Pine Editor, bằng cách đến Tab mới và nhấp vào Auto Fib Retracement. Ảnh minh họa dưới đây sẽ thể hiện rõ quá trình.

The fastest way to follow markets

Launch Chart