January 14, 2019

Hãy sử dụng Nam Châm!

Tất cả người dùng của chúng tôi giờ đây có thể kiểm soát độ mạnh của nam châm và giải phóng năng lượng của chúng! Độ nhạy của nam châm có thể được điều chỉnh thông qua bảng điều khiển bên trái.

Nam châm Mạnh sẽ kéo các điểm vẽ đến các giá trị biểu đồ (thanh) bất kể khoảng cách giữa các điểm đó và giá trị biểu đồ.

Nam châm Yếu hoạt động giống như trước đây – nó kéo các điểm vẽ đến các giá trị biểu đồ (thanh) khi bạn vẽ gần chúng.