December 18, 2019
Xin chào mừng Bitpanda Global Exchange đến với TradingView!

Người dùng của TradingView đã có thể truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử mới — Bitpanda GE. Được thành lập vào năm 2014 tại Vienna, Áo, Bitpanda là một sàn giao dịch tiền điện tử được sử dụng để mua, bán và quản lý tài sản kỹ thuật số.

Để xem dữ liệu giá từ Bitpanda Global Exchange, hãy nhập BITPANDAGE: trong trường tìm kiếm và chọn tài sản mà bạn đang tìm kiếm.

 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích cập nhật mới của chúng tôi và tiếp tục gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi!

The fastest way to follow markets

Launch Chart