December 4, 2018

Bố cục biểu đồ hoàn toàn mới

Chúng tôi đã lắng nghe những yêu cầu của các bạn! Hãy cùng xem bố cục biểu đồ hoàn toàn mới của chúng tôi. Chúng tôi luôn có một thứ gì đó cập nhật cho mọi người.

Bạn có thể kiểm tra những bố cục biểu đồ mới này bằng cách nhấp vào Chọn bố cục trên thanh công cụ trên cùng.

tv-1