January 20, 2021

Đây là những người chiến thắng giải thưởng nhà môi giới đầu tiên của chúng tôi

Đây rồi! Những nhà vô địch đầu tiên của Giải thưởng Nhà môi giới TradingView – với TradeStation giành được bộ ba chiến thắng, bao gồm Nhà môi giới của năm. 

Với lời cảm ơn đến với những phản hồi, nhận xét, đánh giá của tất cả các bạn, chúng ta đã xác định được những người thắng cuộc đầu tiên của chúng ta, các bạn có thể xem trong trang Giải thưởng Nhà môi giới.

Như mọi khi, nhiệm vụ của chúng tôi là tạo và cung cấp nền tảng tốt nhất cho nhu cầu giao dịch và đầu tư của bạn. Những giải thưởng này được trao cho những nhà môi giới đã làm nên điều đó – những người cung cấp dịch vụ tốt nhất và có công nghệ tốt nhất cho bạn trong 12 tháng qua.

Những giải thưởng này không chỉ do chúng tôi chọn ra ngẫu nhiên – mà chính bạn đã giúp quyết định chúng. Chúng dựa trên phản hồi và đánh giá của bạn trong suốt cả năm qua, kết hợp với thông tin ‘ẩn’ như thời gian hoạt động, để đưa ra cái nhìn minh bạch, đáng tin cậy về các nhà môi giới tốt nhất.

Nếu nhà môi giới yêu thích của bạn không có trong danh sách – hoặc nếu họ chưa được tích hợp – đừng lo lắng, chúng tôi sẽ làm trong năm sau. Hãy cho họ biết về chúng tôi để họ có thể liên lạc và hy vọng đây là bước tiến lớn trong việc tìm kiếm nhà môi giới tốt nhất cho bạn.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ