July 26, 2019

Thay đổi trong việc xuất bản các ý tưởng trên TradingView

Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi tại TradingView là xây dựng một cộng đồng mở, tại đó mọi kiến thức, ý tưởng được chia sẻ một cách cởi mở. Khu vực kịch bản của chúng tôi có vai trò rất lớn vì có hàng trăm nghìn các chỉ báo, chiến lược được viết ra sử dụng Pine – ngôn ngữ lập trình của chúng tôi. Chúng tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình để thúc đẩy việc này và hỗ trợ những người đóng góp, xuất bản các kịch bản mở. Sau đây là một số cải tiến mới của chúng tôi.

  • Người dùng sẽ không còn có thể nhận điểm danh tiếng cho các kịch bản kín (chỉ được mời và được bảo vệ). Nói cách khác, cách duy nhất để đạt được điểm danh tiếng là xuất bản các kịch bản công khai. Chúng tôi tin rằng các tác giả chia sẻ kịch bản của họ với cộng đồng phải được tuyên dương và sẽ có những công nhận trái ngược với những người thích giữ kín.
  • Người dùng xuất bản các kịch bản công khai có thể được hiển thị trong danh sách tác giả hàng đầu (chỉ báo & chiến lược) chúng tôi mới thêm  cho các vùng chọn.

  • Chúng tôi đã thiết kế lại thư viện công cộng theo cách hiển thị các kịch bản với mã nguồn mở theo mặc định. Bạn vẫn có thể nhìn thấy tất cả các kịch bản được xuất bản. Chỉ cần vô hiệu hóa bộ lọc ở góc trên bên phải để làm điều đó.

Vui lòng chú ý rằng chúng tôi thay đổi một số phần trong Điều khoản sử dụng về sử dụng và xuất bản các ý tưởng. Từ giờ trở đi, nếu tác giả có một kịch bản mở và không chọn phần bản quyền khi xuất bản thì nó sẽ tự động được hiển thị trong Mozilla Public License 2.0.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn TradingView!