December 10, 2020

Sắp diễn ra: Giải thưởng Nhà môi giới

Chúng tôi có một số tin tức tuyệt vời. Trong tháng Một, chúng tôi sẽ chạy chương trình Giải thưởng Nhà Môi Giới, chúng tôi sẽ tôn vinh, công nhận những nhà môi giới giỏi nhất trong ngành với một loạt giải thưởng bao gồm tất cả các loại: từ tiền điện tử đến hợp đồng tương lai, công nghệ tốt nhất đến phổ biến nhất.

‘Tại sao chúng tôi lại làm như vậy?’ Chúng tôi nghe thấy bạn hỏi vậy. Năm ngoái chúng tôi chạy chương trình Nhà môi giới hàng đâu trên TradingView tại đây bạn có thể thảo luận, đánh giá và kết nối với các nhà môi giới trong ngành. Tất cả điều này có nghĩa là chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở một vị trí cực kỳ tốt để xem cách những nhà môi giới giỏi nhất thực sự sẽ so sánh với nhau như thế nào.

Những giải thưởng này không được quyết định bởi Steve, người ngồi trong văn phòng của chúng tôi, mà sẽ do bạn, những người dùng thực sự quyết định. Hàng nghìn bài đánh giá đã được xác minh của bạn, dựa trên trải nghiệm thực tế, là điều thúc đẩy chúng tôi hiểu được ai xứng đáng được công nhận và ai không.

Năm nay các giải thưởng sẽ là:

  • Broker of the Year: Người ở vị trí đứng đầu, tốt nhất trong những sàn tốt của năm
  • Most Popular Broker: Môi giới có nhiều kết nối nhất, nhiều hơn cả kết nối của Nhà Ga Trung Tâm
  • Social champion: Phổ biến, nổi tiếng như Britney, với nhiều ý tưởng hơn cả Edison 
  • Most Innovative Tech: Môi giới có công nghệ tốt nhất, nếu bạn không cẩn thận có thể bị đứt tay
  • Best Multi-Asset Broker: Bởi vì giao dịch đơn lẻ đã diễn ra từ những năm 1976
  • Best Futures Broker: Có thể là tương lai của tương lai
  • Best Forex and CFD Broker: Nếu bạn là tiền tệ thì bạn có thể là Benjamin Franklin 
  • Best Crypto Broker or Exchange: Nếu bạn sử dụng blockchain, họ có thể đáp ứng được hết

Bạn có thể giúp chúng tôi như thế nào

Nếu bạn có được cho mình một nhà môi giới yêu thích rồi, hãy giành thời gian để đánh giá họ, và đưa ra các nhận xét tích cực. Hãy đến trang Nhà Môi giới Hàng đầu trên TradingView, tìm nhà môi giới của bạn và đánh giá.

Cảm ơn bạn đã là một phần của TradingView, và làm cho việc giao dịch, đầu tư trở nên dễ dàng hơn.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ