August 16, 2019

Các công cụ phái sinh tiền điện tử từ sàn FTX đã có mặt trên TradingView!

Có thêm một sàn giao dịch nữa được cập nhật trong gia đình TradingView. Vui mừng chào đón sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Tất cả người dùng TradingView có thể giao dịch 79 cặp tiền điện tử bao gồm cả các hợp đồng tương lai vĩnh viễn cũng như Bull, Bear, Hedge & FTT tokens. Bạn có thể tìm kiếm bất cứ mã giao dịch nào từ sàn FTX bằng cách nhập tên FTX trong ô tìm kiếm.

 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn TradingView và hãy cùng đón chờ những cập nhật mới tiếp theo!!