March 15, 2019

Những thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn – hãy cùng trải nghiệm cửa sổ vào lệnh mới của chúng tôi

Chúng tôi có tin tức tốt lành cho các bạn, những người luôn muốn thay đổi dù chỉ là một điểm nhỏ trên màn hình của mình. Bạn đã có thể điều chỉnh độ rộng của cửa sổ vào lệnh cùng với thông tin của lệnh (bạn thậm chí có thể ẩn nó hoàn toàn nếu muốn).

Hãy cùng tận hưởng!