August 28, 2018
Tùy chỉnh biểu đồ của bạn với việc thay đổi độ rộng của thanh!

Chúng tôi đang cố gắng đưa đến các bạn công cụ tốt nhất và cho phép bạn điều chỉnh biểu đồ của mình theo ý thích của bạn. Chúng tôi đã lắng nghe các phản hồi của bạn về việc điều chỉnh độ rộng của thanh và đã biến nó trở thành hiện thực.

Bạn có thể tìm thấy tùy chọn Thanh mỏng trong cài đặt của biểu đồ bên dưới tab Định dạng. Tùy chọn này được kích hoạt mặc định, nhưng bạn có thể tắt nó. Các thanh sẽ được thay đổi kích thước tự động theo quy mô (giống như trước).

tv-1

The fastest way to follow markets

Launch Chart