August 9, 2019
Dữ liệu từ ASX (Australian Securities Exchange) đã được cập nhật trên TradingView widgets!

Chúng tôi tiếp tục mở rộng phạm vi dữ liệu thị trường và vui mừng thông báo rằng dữ liệu chỉ số và chứng khoán ASX (Sở giao dịch chứng khoán Úc) đã được thêm vào các tiện ích của chúng tôi!

Có trụ sở tại Sydney, ASX là một sàn giao dịch phổ biến và có hơn 2200 công ty có tổng vốn hóa thị trường hơn 1,5 nghìn tỷ đô la trong danh sách.

Bắt đầu từ hôm nay, dữ liệu thị trường trễ 15 phút được có sẵn trong tất cả các widgets của chúng tôi mà không mất bất kỳ chi phí nào. Hãy cùng tận hưởng!

 

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ