November 23, 2018
DỮ LIỆU CHI-X EUROPE SẼ KHÔNG CÒN VÀO CUỐI THÁNG 12 NĂM 2018

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dữ liệu thị trường từ sàn giao dịch Chi-X Europe vào cuối tháng 12 năm 2018. Tất cả các mã giao dịch từ sàn giao dịch này bao gồm CHXEUR. Ví dụ: CHXEUR: VODL. Điều này có ý nghĩa rằng những dữ liệu cho các mã giao dịch này sẽ không còn được hiển thị nữa và bạn cần thực hiện chuyển đổi bằng cách chọn các mã giao dịch tương ứng từ những sàn giao dịch chính thức khác.  

Như bạn biết, Chi-X Europe là một sàn giao dịch thay thế cho hầu hết các mã giao dịch của Châu Âu được giao dịch. Tuy nhiên, phần lớn các mã giao dịch này có thanh khoản thấp hơn so với các sàn giao dịch chính thức. Điều này thường dẫn đến sự khác biệt đáng kể về dữ liệu khi so sánh các mã giao dịch ít phổ biến hơn. Xem xét các vấn đề trên cũng như thực tế là chúng tôi kết nối hầu hết các sàn giao dịch chính thức của châu Âu một cách trực tiếp, nên chúng tôi quyết định ngừng cung cấp dữ liệu từ sàn giao dịch này. 

Bạn có thể muốn thử sử dụng các mã giao dịch trên các sàn khác lúc này:

 

 • Sở giao dịch chứng khoán Châu Âu
 • Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt
 • Sở giao dịch chứng khoán Milan
 • Bolsa de Madrid
 • Borsa Istanbul
 • Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (Các công ty Anh)
 • Sở giao dịch chứng khoán London (Các công ty quốc tế)
 • Sở giao dịch Thụy Sĩ
 • Nasdaq Stockholm

Xin lưu ý rằng dữ liệu bị trì hoãn sẽ có miễn phí trên trang web của chúng tôi trong khi dữ liệu thời gian thực có thể được bật bằng cách mua các gói dịch vụ thích hợp. Bảng giá cả, cũng như các thị trường có sẵn, có thể được tìm thấy ở đây.

Cũng xin lưu ý rằng chúng tôi đang làm việc để kết nối các sàn giao dịch sau:

 

 • Sở giao dịch chứng khoán Ailen
 • Sàn giao dịch chứng khoán Oslo

Rất cám ơn sự thông cảm của bạn và hãy chú ý theo dõi để biết thêm những thông tin cập nhật mới nhất!

The fastest way to follow markets

Launch Chart