September 18, 2020

Xin giới thiệu công cụ vẽ mới: Path/Đường dẫn

Gói công cụ vẽ của chúng tôi liên tục được cập nhật, và chúng tôi vui mừng thông báo đến bạn chúng tôi vừa thêm vào một cập nhật mới. Công cụ Path/ Đường dẫn rất hiệu quả sẽ làm cho biểu đồ của bạn dễ thực thi hơn. Để tìm nó, hãy mở menu thả xuống Hình dạng Hình học:    

Path là một chuỗi các đoạn kết thúc bằng mũi tên, cho phép bạn đánh dấu một chuỗi xu hướng hoặc một làn sóng tùy ý trên biểu đồ. Phương pháp vẽ tương tự như đối với polyline – chỉ cần chọn điểm bắt đầu, sau đó đánh dấu các điểm tiếp theo, các điểm này sẽ tự động kết nối thành các đường. Để thoát khỏi chế độ vẽ, bạn chỉ cần nhấp đúp vào điểm cuối của Path:

Đừng quên là bạn có thể để đầu mũi tên cả phía đầu và phía đuôi của đường dẫn Path. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong cài đặt công cụ hoặc thanh công cụ trên biểu đồ:

Chúng tôi muốn được lắng nghe các suy nghĩ của bạn để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng TradingView!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ