June 2, 2020
Tính năng mới của Pine Script: Câu lệnh ‘Else If’

Chúng tôi vui mừng thông báo đến bạn rằng chúng tôi đã thêm điều kiện sử dụng cấu trúc else if trong ngôn ngữ Pine.

Trước đây, bạn có thể viết câu lệnh if/else nếu nếu chúng được nhúng vào nhau. Ví dụ:

//@version=4

study("My Script")

v = if close > open

    close

else

    if open > close

        open

    else

        na

plot(v)

Còn hiện tại, sau khi thêm cấu trúc else if, bạn chỉ cẩn viết:

//@version=4

study("My Script")

v=if close > open

    close

else if open > close

    open

else

    na

plot(close)

Chú ý rằng để sử dụng else if , bạn phải chỉ định phiên bản thứ tư của ngôn ngữ Pine trong dòng đầu tiên của câu lệnh của bạn. Để làm điều này, chỉ cần thêm như sau:

//@version=4

Bạn có thể tìm hiểu thêm về if và else if trong Hướng dẫn Pine Script và Trang tham khảo Pine Script của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng cập nhật lần này sẽ giúp bạn đơn giản hơn trong việc viết kịch bản. Như thường lệ, chúng tôi luôn muốn nhận được đóng góp phản hồi của bạn để xây dựng cộng đồng tốt hơn.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ