May 29, 2020
Chúng tôi đã thêm khả năng đặt thời hạn cho kịch bản chỉ mời

Chúng tôi có tin vui cho tất cả tác giả xuất bản kịch bản chỉ mời – bạn có thể điều chỉnh thời gian mà người dùng có thể truy cập vào kịch bản Chỉ mời.

Khi thêm người dùng mới trong hộp thoại Quản lý kịch bản, bạn sẽ cần chọn thời gian cho người đó được truy cập vào. Bạn có thể áp dụng cài đặt truy cập mà không có ngày hết hạn. Xem hình ảnh bên dưới để biết rõ hơn.

Bạn có thể thay đổi cài đặt ngày hết hạn thành Chỉ báo Chỉ mời cho người dùng hiện tại bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhấp vào ngày hết hạn để mở cửa sổ chỉnh sửa. Xem hình ảnh dưới đây để làm rõ hơn.

Ngoài ra, để giúp bạn dễ dàng điều hướng một danh sách lớn người dùng có quyền truy cập vào tập lệnh chỉ mời của mình, chúng tôi đã thêm tính năng sắp xếp danh sách hoạt động của bạn trước ngày hết hạn. Xem hình ảnh dưới đây để biết thêm.

Vui lòng chú ý rằng chỉ người dùng gói Premium mới có thể xuất bản chỉ báo Chỉ mời. Để nâng cấp gói dịch vụ, hãy tìm hiểu tại trang giá cả của chúng tôi.

Cảm ơn bạn vì những phản hồi – Chúng tôi luôn đánh giá cao các phản hồi, gợi ý để làm tốt hơn các tính năng, công cụ và dịch vụ của mình. Chúng tôi hy vọng cập nhật này sẽ giúp ích cho bạn và mong rằng trong tương lai nhận được nhiều hơn nữa các phản hồi mới.

The fastest way to follow markets

Launch Chart