August 3, 2020
Giải thích Kiểu nút Buy/Sell mới

Bạn thử đoán xem? Bạn sẽ không cần phải tìm kiếm vị trí thích hợp để đặt thanh buy/sell nữa – Bởi vì chúng tôi đã tìm ra vị trí tuyệt vời cho nó rồi.

Panel buy/sell được hiển thị bằng hai nút, rất tiện cho việc đặt trên biểu đồ. Thêm vào đó là giá trị OHLC cho phép bạn quản lý công cụ Bid/Ask giá theo thời gian thực. Nút hỗ trợ “đa bố cục,” có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy giá Bid và Ask cho một vài mã khác nhau cùng lúc mà không cần chuyển giữa các màn hình.

Giao dịch

Hiển thị chính xác Bid/Ask từ các sàn giao dịch là tốt, nhưng quan trọng hơn – các nút này cho phép bạn đặt lệnh theo cả hai hướng: Buy và Sell.

Khi chế độ Vào lệnh ngay lập tức được bật, thì lệnh sẽ được vào ngay tưc thì (mà không cần ticket lệnh) và khối lượng lệnh có thể được thiết lập bằng cách sử dụng máy tính.

Khi chế độ này tắt đi, chỉ cần click vào một trong hai nút Buy hoặc Sell sẽ mở ra ticket vào lệnh và bạn có thể kết thúc quá trình tùy chỉnh và đặt lệnh.

Các nút có hai chế độ hiển thị khác nhau: có nền và không có nền. Nếu các nút có nền tô màu đỏ hoặc xanh lam, điều đó có nghĩa là giao dịch đang ở chế độ hoạt động. Nếu nền màu trắng, điều đó có nghĩa là chưa sẵn sàng: nhà môi giới chưa được kết nối hoặc một mã giao dịch không thể giao dịch đã được chọn. Chú giải công cụ của nút cũng sẽ cảnh báo bạn về vấn đề này. Ở chế độ không có nền, bạn có thể tiếp tục theo dõi Bid/Ask, nhưng các nút sẽ không có hiển thị ý nghĩa gì cả.

Quản lý khả năng hiển thị

Quản lý hiển thị cho Buy/Sell cũng dê dàng hơn. Bạn có thể bật hoặc tắt nút này trong menu của biểu đồ, hoặc trong menu trên cùng bên trái.

Tính năng Bật/Tắt các nút này cũng có trong Thuộc tính Biểu đồ trong Phiên giao dịch hoặc trong Menu cài đặt Giao dịch.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy thông tin này là hữu ích. Và như thường lệ, chúng tôi muốn nhận được các phản hồi đóng góp ý kiến của các bạn để có thể phát triển cộng đồng của chúng ta ngày một lớn mạnh hơn nữa.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ