May 29, 2020
Bạn có thể Hiển thị Trạng thái Thị trường Mở trên Biểu đồ TradingView

Trong nền tảng của chúng tôi, bạn có thể sẽ chú ý đến một số thay đổi nhỏ về trạng thái thị trường và hiển thị mã giao dịch trên biểu đồ. Một trong số đó là Trạng thái Thị trường Mở. Xem hình ảnh bên dưới.

 

Nhưng nếu bạn không muốn nó hiển thị thì sao? Đơn giản là chỉ cần kích chuột phải vào đường Trạng thái. Và bạn có thể lựa chọn bật hay tắt Hiển thị Trạng thái Thị trường Mở. Hãy xem hình bên dưới để rõ hơn.

 

Bạn cũng có thể có lựa chọn trong hộp thoại Cài đặt biểu đồ và chọn đường Trạng thái để làm điều tương tự. Chỉ cần chọn vào hộp để bật hoặc tắt đi. Mời bạn xem hình minh họa bên dưới.

 

Chúng tôi hy vọng bạn thấy cập nhật này hữu ích. Vui lòng tiếp tục gửi phản hồi của bạn tới cho chúng tôi. Thậm chí nếu chúng tôi chưa thể trả lời bạn ngay, nhưng chúng tôi vẫn đánh giá cao các gợi ý của bạn để làm cho cộng đồng phát triển hơn nữa. Cảm ơn bạn đã là một phần của chúng tôi.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ