March 5, 2019

Giới thiệu sàn giao dịch tiền điện tử mới – Huobi được hỗ trợ bởi TradingView

Xin hãy cùng trải nghiệm với Huobi – một trong số những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Có hơn 400 cặp tiền điện tử được cung cấp.

 

Bạn có thể tìm kiếm các giao dịch trên sàn này bằng cách nhập HUOBI: theo sau là tên của các tài sản để giao dịch. Đây là ví dụ.