September 21, 2018

Cài đặt Đảo chiều Khung giá

Biến mọi thứ đảo lộn từ dưới lên trên! Bạn hiện nay có thể đảo chiều của khung giá. Chúng tôi đã thêm tính năng này vào để bạn có thể đảo chiều khung giá nếu muốn. Bạn có thể bật chức năng này trong phần cài đặt của menu Khung Giá hoặc Cài đặt Biểu đồ, phía dưới của tab Scale. Khi chức năng này được bật lên, Khung Giá sẽ được đảo chiều, giá sẽ thay đổi từ trên xuống dưới. 

tv-1

Bạn có thể nhìn thấy hai biểu đồ dưới hình ảnh bên dưới. Trên cùng cho chúng ta thấy giá ở vị trí tiêu chuẩn và phía dưới cho chúng ta thấy giá đang ở trạng thái đảo chiều.

Spread the love