June 3, 2019

Càng đơn giản càng đẹp. Hãy cùng trải nghiệm Biểu đồ mới của chúng tôi!

Vẫn có hàng triệu trang web dùng các hình ảnh tĩnh để hiển thị biểu đồ. Cách thức cũ này không đem lại tương tác và không tương thích với các thiết bị mà mọi người dùng để hiển thị biểu đồ. Hình ảnh luôn đem lại lợi thế về tốc độ tải nhanh – nhưng điều này không còn đúng nữa!

Thư viện Biểu đồ Gọn nhẹ mang lại khả năng sử dụng tuyệt vời mà không làm giảm hiệu suất. Với cùng DNA với sản phẩm chủ lực của chúng tôi, thư viện HTML5 này chỉ tốn 43 Kb, và hoàn toàn miễn phí cũng như là mã nguồn mở.
So sánh tính năng của thư viện biểu đồ.
Hãy xem một số ví dụ.
Hãy lấy mã code nguồn cho thư viện.

Chúng tôi luôn chào đón những phản hồi của các bạn!