March 4, 2020
San bằng sân chơi cho các nhà cung cấp Chỉ báo

Thời điểm bắt đầu của TradingView, chúng tôi đã tạo ra Marketplace, nơi những người sáng tạo được chọn có thể bán các chỉ báo và chiến lược của họ cho các trader và nhà đầu tư khác. Vài năm sau, chúng tôi đã thêm tính năng xuất bản riêng tư, cho phép tác giả xuất bản các chỉ số ở chế độ nguồn được bảo vệ, nhưng cũng cho phép tác giả kiểm soát ai có thể truy cập tập lệnh của họ trên cơ sở người dùng, thay vì đi qua Marketplace.

Chúng tôi san bằng sân chơi và gần đây chúng tôi đã khiến các nhà cung cấp chỉ báo cạnh tranh trên cùng một nền tảng, không có marketplace để hãm chân họ nữa. Họ có thể đưa ra các chỉ báo hoặc chiến lược của mình riêng tư và xuất bản chúng công khai hoặc riêng tư, trong khi quyết định ai sẽ sử dụng chúng dựa trên tiêu chí của riêng họ, cho dù trader có trả tiền để truy cập hay không

Một số các nhà sáng tạo đã bán các chỉ báo của mình trên Marketplace thì bây giờ họ có thể xuất bản riêng tư. Một trong số họ là, Rob Booker, đã quyết định là hiển thị cho tất cả mọi người dùng! Hãy vinh danh Rob!

Nếu bạn là nhà cung cấp chỉ báo và mong muốn sẽ sử dụng chế độ chỉ mời, vui lòng chắc chắn bạn đã hiểu và tuân thủ theo Quy tắc xuất bản và các yêu cầu. Chú ý rằng bạn có thể xuất bản mã chỉ mời riêng tư. Nếu bạn chỉ muốn chia sẻ nó trong phạm vi nhất định, hoặc kiểm soát người truy cập.

Nếu bạn cần trợ giúp, tìm hiểu thêm hoặc liên hệ với chúng tôi, hãy kết nối! Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và cải thiện tốt hơn.

The fastest way to follow markets

Launch Chart