June 23, 2020
Tính năng mới trong Pine Script: `line.get_price()`

Chúng tôi vừa thêm vào một tính năng mới trong Pine Script có tên là line.get_price(). Nó có thể được sử dụng để xác định mức giá của đường nằm trên một thanh nhất định. Chức năng này cũng có thể được sử dụng để xác định giao điểm của các đường giá và xu hướng, cũng như định vị các nhãn ở mức chính xác dọc theo một đường. Hãy cùng xem chức năng mới được sử dụng để định vị nhãn trên một dòng như thế nào:

//@version=4
study("GetPrice", overlay = true)
var line1 = line.new(bar_index[0], high[0], bar_index, low, extend = extend.right)
line.set_xy1(line1, bar_index[25], high[25])
line.set_xy2(line1, bar_index[5], high[5])
var label1 = label.new(bar_index, high, text = "Possible intersection point", 
 style = label.style_label_lower_right, size = size.large)
label.set_xy(label1,bar_index, line.get_price(line1, bar_index))

Để biết thêm thông tin về tính năng này, hãy xem trong hướng dẫn Pine Script của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích cập nhật lần này. Vui lòng hãy tiếp tục gửi đến cho chúng tôi những phản hồi, đóng góp gợi ý của bạn để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện.

The fastest way to follow markets

Launch Chart