January 26, 2018
Chúng tôi sẽ dừng hỗ trợ sàn FXCM vào ngày 01 tháng 02 năm 2018

Có thể giao dịch, các công ty thường kết nối với sàn như FXCM sẽ hạ thấp dịch vụ API. Nếu FXCM là nhà môi giới của bạn, bạn sẽ cần phải giao dịch trực tiếp từ các nền tảng của FXCM để giao dịch demo và live. Vui lòng truy cập FXCM nếu bạn có bất kỳ vị thế mở nào bạn muốn quản lý tại thời điểm này.

Lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu mà chúng tôi nhận được từ FXCM. Dữ liệu thị trường sẽ được cung cấp giống như trước.

Cảm ơn bạn đã chọn TradingView và ở lại với chúng tôi.

 

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ