July 14, 2020
Quản lý Cảnh báo mới cho iOS

Chúng tôi muốn các bạn thuận tiện hơn khi làm việc với các thông báo trên iOS. Vì thế trong lần cập nhật mới đấy, người dùng đã có thể dễ dàng thêm hoặc xóa đi, chỉnh sửa hoặc sao chép bất cứ các thông báo nào họ muốn.

Để mở ra cửa sổ quản lý thông báo, chỉ cần đi đến phần biểu đồ. Xem hình ảnh minh họa bên dưới.

 

Khi bạn mở được phần cài đặt,, bạn sẽ thấy màn hình được chia thành hai tab khác nhau. Tab đầu tiên là hiển thị các cảnh báo trước đây của bạn. Tab thứ hai là cho phép bạn truy cập vào các cảnh báo đó.

 

Bạn có thể nhấp vào các thông báo trên bất cứ tab nào, hoặc mở menu bằng cách ấn và giữ, để mở ra thông tin cần thiết bên trong.

Chúng tôi hy vọng bạn thích cập nhật lần này. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe các ý kiến phản hồi của các bạn để có thể hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng ❤

The fastest way to follow markets

Launch Chart