October 7, 2020
Cực kỳ dễ dàng để tùy chỉnh biểu đồ của bạn!

Chúng tôi đã thêm vào trong cài đặt biểu đồ một tính năng, gọi là Thêm chỉ báo này vào Toàn bộ bố cục Biểu đồ, cho phép bạn tạo ra một không gian làm việc để phân tích tuyệt vời chỉ với một vài click chuột.

Tính năng này thêm một số các chỉ báo được chọn vào trong không gian làm việc của biểu đồ.

Để bắt đầu, giả sử bạn có không gian làm việc với một số biểu đồ và có một chỉ báo trên một biểu đồ đó. Mở Menu của chỉ báo và chọn Thêm vào cho Toàn bộ Bố cục. Thì chỉ báo sẽ được áp dụng trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.


Xin lưu ý rằng, tính năng này xuất hiện trong menu khi mà không gian làm việc của bạn có nhiều hơn một biểu đồ.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ