February 4, 2021

Các tài khoản OANDA ở Châu Âu có thể giao dịch lại trên TradingView!

Bạn chắc hẳn đã phải chờ đợi điều này rất lâu rồi, và chúng tôi đã có thể đưa đến tin tốt lành cho bạn.

Giao dịch với OANDA trên TradingView đã được tích hợp cho các người dùng ở Châu Âu của chúng tôi!

Mọi thứ đều trở về như xưa:

  • Chọn OANDA trong Trading Panel
  • Nhập thông tin chi tiết tài khoản của bạn ở cửa sổ đăng nhập
  • Bắt đầu giao dịch trên TradingView!

Vui lòng tiếp tục gửi đến cho chúng tôi các phản hồi và gợi ý của bạn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn TradingView!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ