November 6, 2018

Cảnh báo không hạn chế được bật trên TradingView!

Các bạn đã yêu cầu, và chúng tôi đáp ứng. Bạn bây giờ có thể kích hoạt chế độ bật cảnh báo không hạn chế! Bạn không cần phải quay lại kích hoạt cảnh báo sau mỗi hai tháng nữa. Bạn chỉ cần vào tick vào ô mở không hạn chếtrong phần cài đặt cảnh báo và sau đó cảnh báo sẽ được tồn tại suốt.

tv1

 

Chú ý rằng, tính năng này chỉ có tích hợp trên tài khoản Premium.

Khi gói dịch vụ của bạn kết thúc thì các cảnh báo cũng bỏ kích hoạt.