January 23, 2019

Ticket vào lệnh được cập nhật cho tất cả các sàn giao dịch trên TradingView!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ticket vào lệnh đã được thiết kế lại và có sẵn trên tất cả các sàn giao dịch của TradingView. Nếu bạn đã sử dụng ticket vào lệnh cũ của tài khoản Paper Trading thì bạn sẽ không bị bất ngờ.

1-order-panel

tv2

 

Chức năng của ticket vào lệnh mới khá giống nhau đối với tất cả các nhà môi giới (có thể có những khác biệt nhỏ mà bạn có thể nhận thấy khi làm việc với hộp thoại vào lệnh cũ).

Bạn có thể kiểm tra những bài blog trước đây của chúng tôi để tìm hiểu thêm về ticket vào lệnh mới: Thiết kế cửa sổ vào lệnh mới và Thêm nhiều cách để đặt Chốt lời và Cắt lỗ.

Hãy gửi các câu hỏi và gợi ý của các bạn trực tiếp trong cửa sổ vào lệnh, đường link ở ngay phía bên dưới.

tv3

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng TradingView!