April 15, 2019
Đặt lệnh đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết – bạn có thể sử dụng các công cụ vẽ của chúng tôi để làm việc đó!

Chúng tôi đã hiện thực hóa việc đặt lệnh limit sử dụng các công cụ vẽ cho các vị thế mua và bán. Vui lòng mở menu ngữ cảnh và chọn Tạo lệnh limit để làm điều đó. Các tham số mà bạn chỉ định sẽ tự động được thêm vào bảng điều khiển vào lệnh.

Tính năng này đã được áp dụng cho tất cả các sàn.

Xin lưu ý rằng vào lệnh mà không xác nhận đã được tắt cho tính năng này. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các công cụ vẽ trạng thái Mua & Bán tại đây.

Cảm ơn bạn đã sử dụng TradingView!

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ