September 4, 2020
Giá Trước và Sau Thị trường được cập nhật trên Biểu đồ TradingView

Chúng tôi đã thêm các nhãn mới cho khung giá trước và sau thị trường mở cửa trên thang giá và hiển thị biểu đồ. Giá trị trước và sau thị trường luôn có sẵn trên biểu đồ và bạn có thể xem xét các khoảng thời gian để tìm dữ liệu bạn đang tìm kiếm cụ thể.

Để bật các nhãn này, đi đến khung giá và mở Menu Ngữ cảnh, đến Nhãn, và chọn Nhãn Giá Trước/Sau thị trường.

Để điều chỉnh và định cấu hình lại cách hiển thị của các đường trước / sau thị trường, bao gồm cả màu sắc và màu nhãn cụ thể của chúng, hãy đi tới Cài đặt biểu đồ, chọn Mã giao dịch, sau đó nhấp vào Đường giá trước / sau thị trường.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đã bật dữ liệu giao dịch bên ngoài phiên vào khoảng thời gian trong ngày, nhãn trên màn hình tỷ lệ và biểu đồ sẽ không được hiển thị vì dữ liệu đã có trên biểu đồ.

Chúng tôi mong muốn được lắng nghe ý kiến của bạn về cập nhật mới này vì vậy hãy gửi nhận xét đến cho chúng tôi, hoặc bạn có bất cứ đề xuất nào, chúng tôi cũng sẽ đều cân nhắc. Chúng tôi luôn muốn xây dựng, tạo nên cộng đồng ngày một phát triển, nên chúng tôi sẽ cố gắng đưa hết những ý kiến đóng góp của các bạn trở thành hiện thực. Hãy tiếp tục theo dõi để nhận được các cập nhật mới nhất.

The fastest way to follow markets

Launch Chart