August 19, 2019

Sàn giao dịch Saxo hiện đã có thể giao dịch trực tiếp trên TradingView!

Chúng tôi xin vui mừng thồn báo, người dùng trên TradingView có thể đặt lệnh trực tiếp trên nền tảng của chúng tôi khi bạn có tài khoản giao dịch thực tế của Saxo. Sau đây là một số bước đơn giản để kết nối tài khoản Saxo của bạn:

1. Đăng ký với Saxo (nếu bạn chưa có tài khoản).

2. Chọn Saxo từ Mục Giao dịch (bên dưới biểu đồ).

 

3. Nhập vào tài khoản Saxo của bạn:

4. Và chỉ cần có thế! Bạn đã được truy cập và sử dụng các công cụ biểu đồ của TradingView và giao dịch trực tiếp trên tài khoản Saxo của mình.

Mở một lệnh mới và điều chỉnh nó. Có một số cách để thực hiện như sau:

  • Nhấp vào các nút panel vào lệnh bên cạnh biểu đồ.
  • Mở Menu ngay trên biểu đồ.
  • Bằng cách sử dụng dấu “Cộng”.

Các tài khoản phụ có thể được chọn thông qua trình giao dịch phía bên trên cùng bên phải.

Bạn có thể theo dõi các lệnh mở, trạng thái giao dịch và lịch sử giao dịch như bình thường. Bạn cũng có thể điều chỉnh, mở hoặc đóng trạng thái. Vui lòng chú ý  rằng lịch sử có thể chỉ hiển thị trong phần giao dịch hiện tại.  

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây và đây.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ