CHỈ SỐ TỶ LỆ ĐÃ CÓ TRÊN TRADINGVIEW!

Nov 20, 2017

Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của độ chính xác trong phân tích kỹ thuật và thêm khả năng đặt chính xác về giá và tỷ lệ thời gian.

Làm thế nào để bạn thiết lập chỉ số tỷ lệ chính xác?

Mở tab Điều chỉnh tỷ lệ trong hộp thoại Chart Đặc Tính và nhập giá trị để đặt tỷ lệ.

tw7

Giá trị xác định thay đổi giá nào tương ứng với chiều rộng thanh. Đây là trợ giúp thị giác.

scale_ratio_example

Tỷ lệ này được đặt thành 2 trong ví dụ này. Có một sự thay đổi giá của 2 đơn vị cho 1 thanh.

Tỷ lệ hiện tại được hiển thị trong trình đơn ngữ cảnh của thang giá để đơn giản. Chỉ cần nhấp chuột phải vào thang giá để xem tỷ lệ hiện tại. Nó sẽ được hiển thị ngay cạnh Lock Scale.

tw9

 

Look first Then leap

TradingView is built for you, so make sure you're getting the most of our awesome features
Khởi chạy Biểu đồ