August 12, 2019
Cảnh báo Scam!

Chúng tôi nhận được một số báo cáo về việc người dùng của chúng tôi nhận được các cuộc điện thoại đóng giả làm người đại diện của TradingView. Họ muốn lừa người dùng để lấy tiền đầu tư hoặc muốn bán một loại sản phẩm nào đó. 

TradingView KHÔNG liên hệ với khách hàng qua điện thoại để quảng cáo dịch vụ. Tất cả các hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thực hiện thông qua thứ tự trực tiếp trên trang chủ, và sẽ KHÔNG có bất cứ hoạt động sale nào thông qua điện thoại được TradingView thực hiện từ trước cho đến nay. Bất kỳ cá nhân nào tiếp cận người dùng và tuyên bố là TradingView để quảng cáo dịch vụ thì sẽ KHÔNG có liên quan đến công ty của chúng tôi và bị công ty của chúng tôi coi là lừa đảo và gian lận. Vui lòng thận trọng nếu bạn nhận được các cuộc gọi và ưu đãi lừa đảo – không bao giờ cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho họ và lưu ý rằng TradingView không phải là sàn giao dịch và sản phẩm duy nhất chúng tôi bán cho người tiêu dùng là các gói dịch vụ hàng tháng và hàng năm có thể tìm hiểu rõ trên trang Giá cả và CHỈ được mua trực tiếp thông qua trang web.

Theo những thông tin chúng tôi có được thì những người nhận được các cuộc điện thoại này đêì không phải là người dùng của TradingView, vì chúng tôi luôn bảo vệ thông tin của người dùng của mình. Chúng tôi cũng đang cố gắng để tìm hiểu xem những kẻ lừa đảo lấy số điện thoại từ đâu. Chúng tôi làm việc chặt chẽ nhất có thể với các cơ quan có liên quan tại các khu vực khác nhau để ngăn chặn hành vi lừa đảo này. Bất kỳ thông tin nào bạn có thể thu thập và cung cấp về những kẻ lừa đảo này đều hữu ích – số điện thoại, tên, ngày tháng, ghi chú và ghi âm cuộc gọi đều có thể hỗ trợ trong việc đưa những người kẻ lừa đảo ra ngoài ánh sáng và ngăn chặn các cuộc lừa đảo tương tự này. Vui lòng chuyển tiếp tất cả các tài liệu cho các cơ quan chức năng địa phương và CC đến cho chúng tôi tại địa chỉ security@tradingview.com để chúng tôi có bản lưu trữ. Và đồng thời cung cấp cho chúng tôi tài khoản TradingView của các bạn để chúng tôi có thêm thông tin.

Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của các bạn.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ