August 1, 2019
Khung thời gian giây được hỗ trợ!

Giờ đây việc theo dõi những thay đổi giá dù là nhỏ nhất đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết – theo dõi các biến động thị trường có thể bằng cách chọn một trong các khung thời gian dựa trên giây của chúng tôi.

 

Người dùng gói Premium của chúng tôi hiện có thể xem biểu đồ bằng các lựa chọn 1, 5, 15 và 30 giây. Bạn có thể xem tới 10.000 thanh trên mỗi biểu đồ và xem tối đa lịch sử trong 2 tuần. Xin lưu ý rằng các khung thời gian dựa trên giây không hỗ trợ cảnh báo và chế độ phát lại thanh vào thời điểm này.

Hãy tận hưởng tính năng mới này và theo dõi từng nhịp đập của thị trường bằng cách sử dụng TradingView!

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ