August 28, 2020
Trung tâm Trợ giúp có sẵn cho người dùng miễn phí

Chúng tôi vui mừng thông báo tài nguyên và tài liệu giáo dục mới  dành cho những người dùng miễn phí và người dùng trong thời gian dùng thử. Bạn có thể tìm các dữ liệu này trong Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi. Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi giúp bạn dễ dàng sử dụng TradingView, các chính sách, và hỗ trợ bạn trong việc khắc phục các sự cố bạn có thể gặp phải.

Các nguồn này có thể tìm kiếm dễ dàng trong Trung tâm Trợ giúp dưới tab có tên, “FAQs cho người dùng miễn phí.”

Các tài nguyên mới bao gồm một số nội dung khác nhau, từ các phương thức thanh toán đến tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ. Mỗi chủ đề được chia thành một số danh mục hiện có trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi và cung cấp giải đáp hữu ích trong khi hướng bạn đến nhiều tài nguyên khác trong hoặc được kết nối với trang web của chúng tôi. Nếu bạn là người dùng miễn phí, các giải pháp này sẽ giúp bạn hiểu nền tảng của chúng tôi và trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nếu là người dùng trả phí, bạn có thể tiếp tục nhận hỗ trợ bằng gói Pro, Pro + hoặc Premium của mình. Các tài nguyên mở rộng này cung cấp hướng dẫn hữu ích để điều hướng cộng đồng ngày càng phát triển của chúng tôi và đặc biệt hữu ích cho những người mới sử dụng nền tảng của chúng tôi.

Với cộng đồng hơn 20 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, nhóm hỗ trợ của chúng tôi cố gắng hỗ trợ tất cả người dùng trả phí của mình với sự trợ giúp chu đáo và kỹ lưỡng. Người dùng miễn phí thường rơi vào tình trạng khó khăn vì hơn khi không được truy cập vào các vùng đặc biệt của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được về việc cung cấp nhiều tài nguyên và tài liệu hơn cho những người dùng này và do đó đã tạo ra các giải pháp mới này. Chúng tôi hy vọng rằng những tài nguyên mới này sẽ giúp người dùng miễn phí cảm thấy được trang bị nhiều hơn để không chỉ điều hướng nền tảng của chúng tôi mà còn cả cộng đồng, tính năng và công cụ của chúng tôi.

Chúng tôi muốn được lắng nghe, nhận các ý kiến phản hồi của các bạn về Trung tâm Trợ giúp, vì vậy hãy gửi đến chúng tôi những ý kiến của bạn. Nếu bạn thấy chúng tôi đã bỏ qua điều gì, hãy cho chúng tôi biết và sẽ được cập nhật ở lần tiếp theo.

The fastest way to follow markets

Launch Chart