July 2, 2020
Tooltips được thêm vào Nhãn Pine

Bạn có thể thêm tooltips cho nhãn được tạo trong Pine. Tooltips xuất hiện khi bạn di con trỏ lên một nhãn cụ thể.

Ký tự của tooltip có thể được đặt khi tạo một nhãn mới, trong trường hợp bạn sử dụng new`tooltip=`  cùng với tính năng `label.new()`. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tooltip sử dụng tính năng mới `label.set_tooltip()`, như chúng ta thấy trong ví dụ sau:

//@version=4
study("Tooltips", overlay = true)
var labelHi = label.new(bar_index, high, text = "High")
var labelLo = label.new(bar_index, low,  text = "Low", style = label.style_label_up)
label.set_xy(labelHi, bar_index, high)
label.set_xy(labelLo, bar_index, low)
label.set_tooltip(labelHi, "High is " + tostring(high))
label.set_tooltip(labelLo, "Low is "  + tostring(low))

Chúng tôi hy vọng cập nhật lần này sẽ có ích cho bạn. Hãy cùng theo dõi để có được những thông tin mới nhất, cũng như hãy chia sẻ các phản hồi, góp ý của các bạn đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cải tiến Pine để bạn có thể sáng tạo các chỉ báo cũng như chiến lược tốt hơn.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ