July 9, 2019
Tác giả Hàng đầu đã có thể thống kê theo danh sách tùy chọn

Hàng ngày có rất nhiều những ý tưởng thú vị được chia sẻ lên và có thể đôi lúc bạn cảm thấy rất khó để có thể tìm kiếm một chủ đề nhất định nào đó. Nhưng hiện tại bạn hoàn toàn có thể  xem xếp hạng của Tác giả Hàng đầu được sắp xếp theo từng thị trường, danh mục và mã giao dịch. 

Tất cả các xếp hạng của tác giả sẽ được liên kết với ngôn ngữ cụ thể. Vì vậy, nếu bạn đăng trên phiên bản tiếng Anh và về chứng khoán, thì đó sẽ là một danh sách khác so với việc nếu tôi chỉ đăng trên phiên bản tiếng Nhật. Xếp hạng cho các chỉ số & chiến lược không được liên kết với một ngôn ngữ cụ thể nào cả.   

Cũng có danh sách Tác giả Hàng đầu cho các kịch bản và ý tưởng đào tạo phổ biến. Các tác giả xếp hạng toàn cầu vẫn được hiển thị trong khu vực ý tưởng như mọi khi  – Ý tưởng.

Đây có thể là một sự thay đổi lớn giúp làm nổi bật nhiều tác giả mới có thể chưa được chú ý trước đó.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng TradingView và xin hãy cho chúng tôi biết những đóng góp ý kiến của bạn!

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ