September 23, 2019

Trader Fair tại Sài Gòn vào ngày 09 tháng 11 sắp tới!

Bạn muốn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia giao dịch, và hỏi họ các bí quyết, biết về các công nghệ và chiến lược tài chính mới nhất từ ​​các nhà phát triển của nó không?

Hội chợ thương mại và đêm Gala 2019 – sự kiện tài chính với các diễn giả và nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới sắp diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào ngày 09/11/2019.

Khách sạn Windsor Plaza, Sài Gòn, sẵn sàng chào đón tất cả những ai quan tâm đến trao đổi, thị trường chứng khoán, đầu tư, tâm lý giao dịch và những người muốn mở khóa bí mật của giao dịch có lợi nhuận.

Bạn được chào đón đến hội thảo triển lãm và quan trọng sắp được tổ chức tại Việt Nam lần thứ hai.
Để tham quan Hội chợ thương mại và đêm Gala – Việt Nam miễn phí, bạn cần đăng ký trên trang web:

https://vietnam.tradersfair.com/