June 28, 2019

TradeStation và TradingView đã tích hợp API với nhau

Chúng tôi xin thông báo TradeStation Securities, Inc., một công ty của Tập đoàn Monex và sàn giao dịch hàng đầu về hàng hóa tương lai sẽ được hỗ trợ trong bảng giao dịch của chúng tôi trong vài tháng tới! Hợp tác chiến lược này cho phép người dùng của TradingView đặt lệnh và thao tác lệnh nhanh chóng, mạnh mẽ của TradeStation. Việc tích hợp dự kiến sẽ được hoàn thành vào khoảng quý 3 năm 2019. Các tài khoản mới của TradeStation, bao gồm cả các tài khoản được mở bởi người dùng TradingView, được nạp tiền vào khoảng 31 tháng 07 năm 2019 sẽ được nhận giao dịch không phí hoa hồng cho thời gian đến hết năm. Tìm hiểu thêm tại đây!

 Cảm ơn các bạn đã chọn sử dụng TradingView và cùng theo dõi để biết được những cập nhật mới nhất. Xin cảm ơn!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ