November 14, 2019
Cập nhật Công cụ cho Vị thế Long và Short

Chúng tôi đã cập nhật công cụ cho Vị thế Long và Short để giúp cho hiển thị thân thiện hơn các trạng thái lợi nhuận, lỗ, và điểm vào. Bạn có thể lựa chọn hiển thị vị thế của mình bất cứ lúc nào tùy theo bạn muốn. Như những gì mà một số người dùng của TradingView đã muốn, chúng tôi đã cập nhật tính năng mới này để cho phép bạn chia sẻ vị thế chính xác của mình với tất cả mọi người.

Để bắt đầu, mở công cụ vị thế Long hoặc Short và thêm vào biểu đồ bạn đang mở. Tiếp theo, theo đổi cài đặt hiển thị trong công cụ vị thế, bạn có thể tìm thấy khi chọn Hiển thị

 

Khi bạn chọn ô Luôn hiển thị giá trị long hoặc short trên biểu đồ sẽ được hiển thị toàn thời gian bao gồm cả khi bạn chụp ảnh màn hình hoặc xuất bản ý tưởng tới cộng trọng TradingView. Nếu bạn không chọn ô đó, các cài đặt sẽ được tắt và giá trị sẽ chỉ hiện ra khi bạn di chuột qua công cụ: 

Chúng tôi luôn hướng đến phục vụ cho các traders và nhà đầu tư. Nếu bạn có muốn thêm các tính năng nào nữa, vui lòng liên hệ với nhóm phát triển của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã luôn là thành viên tích cực của TradingView.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ