GameonVentures

BTC - M30 - Cập nhật xu hướng giảm

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / U.S. Dollar
BTC đang hiệu chỉnh trong trend tăng ABC để xác nhận cho một sóng giảm cuối cùng trong xu hướng điều chỉnh ở H1
Comment: done