ilyast

XBANK TANZIM SATIS

Long
Bir ülkenin varlıkları nasıl suni krizler ile yok paraya satılır.
Trade active: 10 Aylık ortalamada boşluk doldu.