BhavirThakkar

Reliance - Bullish Bat

Long
NSE:RELIANCE   RELIANCE INDS
Looks like a bullish bat on reliance bouncing off .886 at 831