Investor.Unity
Long

USDJPY Analysis 16/09/14

FX:USDJPY   U.S. Dollar/Japanese Yen
279 0