ashtogzuk

Trade Analysis - USD/JPY - Short

Short
FX:USDJPY   U.S. Dollar / Japanese Yen
USD/JPY (15 Min)